top of page

CHECKLIST VERPLICHTE VERMELDING OP UW FACTUUR EN CREDITNOTA

FACTUUR

 • FACTUUR het woord ‘factuur’ 

 • DATUM de datum van uitreiking van de factuur

 • VOLGNUMMER iedere factuur krijgt een uniek, opvolgend nummer. Ieder boekjaar begint de nummering opnieuw. 

 • RPR rechtspersonenregister is enkel van toepassing voor vennootschappen. U kunt de bevoegde rechtbank opzoeken via: http://www.juridat.be/kantons/kantons.htm bv.: Tielt = RPR Gent afdeling Brugge bv.: Meulebeke = RPR Gent afdeling Kortrijk

 • UW GEGEVENS 

  • naam of maatschappelijke benaming

  • rechtsvorm indien vennootschap: NV, BV, … 

  • adres of maatschappelijke zetel

  • btw-identificatienummer (bv. BTW BE 0123 456 789) indien btw-plichtig

  • uw internationaal bankrekeningnummer of IBAN en bank identifier code of BIC code.  

 • GEGEVENS VAN UW KLANT

  • naam of maatschappelijke benaming van uw klant

  • rechtsvorm indien vennootschap: NV, BV, … 

  • adres of maatschappelijke zetel

  • btw-identificatienummer van uw klant

   - als uw klant btw-plichtig is en Belg

   - als uw klant btw-plichtig is met zetel in de EU, het Europees btw-nummer

   - als uw klant wel btw-plichtig is, en het btw-nummer nog in aanvraag, vermeldt u: ‘in aanvraag’. 

   • Als uw klant niet btw-plichtig is, of btw-plichtig maar met zetel buiten de EU hoeft u het btw-identificatienummer van uw klant niet te vermelden

 • DATUM BELASTBAAR FEIT

  • datum van de levering van de goederen of

  • datum waarop de dienstverrichting heeft plaatsgevonden of

  • datum waarop een deel of de hele prijs werd ontvangen, als deze verschilt van de uitreikingsdatum van de factuur

   • Als de factuurdatum en leveringsdatum gelijk is, hoeft u de leveringsdatum niet te vermelden. 

 • AARD de omschrijving van uw goederen of diensten, de hoeveelheid, de eenheidsprijs, … Kortom de gegevens om de handeling te bepalen waarop btw verschuldigd is.

 • MAATSTAF VAN HEFFING VOOR ELK TARIEF Het bedrag waarop btw verschuldigd is, per btw-tarief het bedrag afzonderlijk vermelden, exclusief btw. Eventueel prijskortingen indien deze niet in de eenheidsprijs zijn begrepen.

 • BTW–TARIEVEN 0%, 6%,12% of 21%

 • VERSCHULDIGDE BTW Het bedrag in euro

 • TOTAAL VAN DE FACTUUR IN EUR De som van de maatstaf van heffing + btw.

 • BTW–VERLEGD Voor handelingen waarop de btw verlegd wordt. Zoals bij werken in onroerende staat door Belgische belastingplichtige, bij intracommunautaire diensten, of zoals bij een binnenlands levering verricht door belastingplichtige die niet in België  gevestigd is.  

 • ART. 39 W. BTW als het om uitvoer van goederen gaat buiten EU 

 • ART. 39BIS W. BTW   bij intracommunautaire leveringen binnen EU

 • RECUPERATIEPRODUCTEN btw niet toegepast: aanschrijvingen van 15 dec 1970 nr.88 en van 30 jul 1971 nr.120 bij verkoop van recuperatiestoffen en -producten zoals bv. schroot

 • BIJZONDERE REGELING REISBUREAUS 

 • DUPLICAAT indien verschillende exemplaren van een factuur worden uitgereikt

 • DUBBEL UITGEREIKT OP AANVRAAG VAN DE KLANT TER VERVANGING VAN DE VERLOREN GEGANE FACTUUR. Voeg naam, handtekening en datum toe. 

 • FACTUUR UITGEREIKT DOOR AFNEMER Als uw medecontractant de factuur zelf opmaakt. 

 • VERKOOPSVOORWAARDEN is niet verplicht, wel aangewezen. 

 • EVENTUEEL VERWIJZEN NAAR VORIGE FACTUREN bij eerder aangerekende voorschotten of in geval van creditnota’s.
   

CREDITNOTA  

 • CREDITNOTA in plaats van het woord ‘factuur’, want u maakt een creditnota als de oorspronkelijke factuur verkeerd is.

 • BTW terug te storten aan de staat in de mate waarin ze oorspronkelijk in aftrek werd gebracht volgens art. 4&1 3° KB nr 4. Dit moet op alle creditnota’s staan. Verwijs daarbij naar de oorspronkelijke factuur en factuurdatum.

 • DATUM van uitreiking van de factuur. 

bottom of page